Jelle Zoetendal

Welzijn & Zorg

We hebben in Nederland nog altijd een goede zorgsector met veel enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. Maar het kan nog beter, dichter bij de mensen. Wie in aanraking komt met de zorg moet dit niet zien als een last, maar moet welkom zijn.

In ons nieuwe Wmo & Gezondheidsbeleid staat voorop dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen  omgeving kunnen blijven wonen. Veel inwoners willen dit graag en kunnen zichzelf redden, ook als er wat aan de hand is. Ik geloof dan ook in de eigen kracht van onze inwoners en dat familie, vrienden of buren hen willen helpen. Als blijkt dat een inwoner zich toch niet kan redden is er het vangnet van professionele voorzieningen. Inwoners die echt hulp nodig hebben, kunnen dus blijven rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente. Vanuit de gemeente zetten wij in onze dorpen en wijken deskundige meitinkers in. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor wie hulp, informatie of advies nodig heeft.

Wie uw meitinker is? klik dan hier.

Ik zie vanuit de maatschappij ook waardevolle initiatieven ontstaan. Neem bijvoorbeeld Doarpshelp Ketlik/Mildaam; vrijwilligers helpen daar hun dorpsgenoten. Al die vrijwilligers zijn van groot belang: daardoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen en meedoen aan het maatschappelijk leven.

Natuurlijk moeten we er om denken dat onze mantelzorgers niet te zwaar belast raken. Wanneer een mantelzorger een time-out nodig heeft, maken wij ‘respijtzorg’ mogelijk: even er tussenuit. Een meitinker kan daarbij helpen. De Wmo is er voor iedereen. Want iedereen moet op zijn of haar eigen manier kunnen meedoen in de samenleving. Daarvoor zetten we ons met z’n allen in! 

De beleidsdoelen uit het wmo beleid

 

Facebook